Termex

Termex

Termex

Termex

Lisäeristys parantaa asumisviihtyisyyttä ja alentaa asumisen kustannuksia pysyvästi lisäten samalla myös asumisen turvallisuutta. Hankintakin on poikkeuksellisen helppoa ja pitkä takuu kruunaa yhteistyön yläpohjan lisäeristämisessä.

Yläpohjan lisäeristämisellä

  • Parannetaan asumisen laatua
  • Alennetaan energiakustannuksia
  • Pienenetään myös asumisen hiilijalanjälkeä energiaa säästämällä ja sanomalehden uusiokäytöllä!

Asumisviihtyisyys paranee

Asumisviihtyisyyden paraneminen syntyy vedon vähenemisestä, eli tasalämpöisyydestä. Kun lämpö pysyy sisällä, lämpötilaero katon ja lattian välillä pienenee. Ilman kierron väheneminen pienentää vedon tunnetta ja mahdollistaa huonelämpötilan laskun viihtyisyyden kärsimättä.

Huonelämpötilan laskun seurannaisvaikutus on ilman suhteellisen kosteuden nousu, joka vaikuttaa osaltaan viihtyisyyden paranemiseen. Limakalvojen kuivuminen vähenee ja pöly ei irtoa samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Kesällä yläpohjan eriste pitää helteen ulkona. Lämpötila pysyy alhaisempana päivällä ja alentunut lämpötila parantaa muun muassa unen laatua.

Riskitöntä säästöä vuodesta toiseen

Energiatehokkuus jättää budjettia muihin remontteihin. Sähkölämmitteisissä taloissa asukas huomaa kulutuksen vähenemisen suoraan omassa kukkarossaan. Lämpöpumpputaloissa pienempi energiankulutus pidentää pumpun käyttöikää harvempina käynnistyksinä ja hyötysuhteen paranemisena.
Termex-villapeiton kustannuksia alentava vaikutus perustuu eristeen hyvään lämmöneristävyyteen (lambda = 0,039 W/m2K) ja erinomaiseen kosteusdynamiikkaan. Kesällä kosteus poistaa lämpöä eristeestä ja kylmänä aikana se vastaavasti tuo eristeeseen lämpöä. Talvella kuluu vähemmän lämmitysenergiaa ja kesällä sisällä on viileämpää.

Alkuperäisenkin lämmöneristeen eristävyys paranee. Se lämpiää ja kuivaa uuden tiiviin, hengittävän selluvillapeiton alla. Enää ei ole huolta kastepisteestä. Vanhan eristeen ilmavirtojen vähäisemmät liikkeet pitävät lämmön peiton alla.

Rivitalossa hyöty tulee taloyhtiölle ja asukkaalle välittömästi. Kerrostalossa saatu höyty on rivitaloa monitehoisempi. Ylimmän kerroksen vähentynyt energia voidaan jakaa lämmityskauden aikana koko nousulinjalle. Ylimmän kerroksen lisähyöty on helteen pysyminen ulkona.