Termex

Termex

Termex

Termex

Selluvillalla pienempään hiilijalanjälkeen

Viestintätehtävänsä tehtyään sanomalehti muuttuu jätteeksi, josta on päästävä eroon. Suomalaisten positiivinen asenne paperinkeräämiseen mahdollistaa näiden käytön eristevalmistuksen raaka-aineena. Se kuitenkin edellyttää keräyspaperin lajittelua.

Termex-Eriste Oy on ainoita eristevalmistajia, joka kykenee keräyspaperin teollisen mittakaavan lajitteluun. Tämä antaa merkittävän kilpailuedun, kun yhtiö voi ottaa vastaan lajittelematonta kotikeräyspaperia.

Lämmöneristeessä sanomalehtipaperi on parhaimmillaan. Mekaanisessa kuidutuksessa kulutettu energiamäärä on erittäin vähäinen. Termex-Eriste Oy:n käyttämä ilmaturbiinikuidutustekniikka jalostaa kuidun leikkaamalla, josta syystä pölyn määrä on vähäinen. Tämä parantaa tuotteen laatua ja vähentää painumaa.

Kaikki Termex-Eriste Oy:n käyttämä sähkö tuotetaan tuulivoimalla. Tuulisähkön käyttö on tietoinen valinta, jotta voimme tarjota asiakkaille mahdollisimman hiilitehokasta lämmöneristettä.

Haluamme olla mukana taloyhtiön yläpohjan lämmöneristämisessä, joka jo sinällään on ekoteko ja alentaa rakennuksen hiilijalanjälkeä. Se sitoo hiilen vuosikymmeniksi, jopa sadoiksi vuosiksi rakenteisiin. Ekoenergia-merkityn tuulisähkön käyttäminen tekee myös tuotannostamme erittäin vähähiilisen. Taloyhtiön päätös energiankulutuksen alentamisesta tähtää yhtiön hiilijalanjäljen alentamiseen. Yhteistyö Termex-Eriste Oy:n kanssa parantaa päätöksen vaikutusta.