Termex

Termex

Termex

Termex

Sanomalehtipaperista tuulisähköllä valmistettu Termex-Selluvilla on tuotteena hiilitehokas. Sen käytöllä voidaan taloyhtiön hiilijalanjälkeä pienentää tavanomaisia lämmöneristeitä enemmän.

Sen erinomainen lämmöneristävyys (0,039 W/m2K) perustuu sanomalehtipaperista valmistettuun kuituun sekä sen ilmatiiveyteen, joka hidastaa ilman liikettä eristeessä. Tavanomaisia huokoisia eristeitä merkittävästi suurempi kuidun tiheys toimii ilman liikkeen hidastajana. Lisäksi eristeen
selluloosakuitu on jo itsessään lämmöneriste.

Orgaanisena tuotteena selluvillan eli puukuidun kyky käsitellä kosteutta lisää eristeen kosteusdynamiikkaa. Helteellä eristeestä poistuu kosteuden mukana lämpöä ja ilman jäähtyessä kosteus tuo lämpöä eristeeseen. Talvella huokoinen tiivis, hengittävä villapeitto hidastaa kosteuden ja lämmön siirtymistä ulkoilmaan.

Lisäeristys alentaa yläpohjassa olevan ilman lämpötilaa talvella

Puukuidun kyky tasata ilman kosteutta pitää ilman kosteuden alhaisena. Vähäinen tippuva kondenssivesi sitoutuu selluvillan pintakuituun, josta se haihtuu yläpohjan lämmitessä. Eriste kykenee sitomaan 5-10 kertaa oman painonsa vettä ennen kuin se läpäisee eristematon. Tästä on hyötyä pienten vesivuotojen haittavaikutusten torjunnassa ja lisäksi kosteuden aiheuttama painuma eristeessä kertoo, missä vuoto on.

Paloturvallinen eriste ehkäisee nopeaa palamista

Eristeen lämpötila pysyy noin 100 celsiusasteessa niin kauan, kun eristeessä on haihtuvaa vettä. Vasta tämän jälkeen lämpö pääsee vaikuttamaan alla olevaan eristeeseen täysimääräisesti.

Selluvilla suojaa lämmöneristeitä yläpuolisen palon vaikutuksia vastaan. Lämpötilan noususta kostuva selluvilla palaa erittäin hitaasti. Se suojaa alla olevia rakenteita. Palavan lämmöneristeen (B-s2,d0) paloturvallisuus perustuu sen sisältämään kemialliseen veteen ja pieneen ilmanläpäisevyyteen. Lämpötilan noustessa eriste kastuu. Veden höyrystyminen sitoo energiaa, josta syystä palaminen tapahtuu erittäin hitaasti (1-3 mm/minuutti). Selluvilla kestää korkeitakin lämpötiloja menettämä tilavuuttaan äkillisesti. Se hiiltyy, ei sula.

Hormien suojaus palokauluksella

Savuhormien palokauluksilla eristetään palava eriste hormista määräysten mukaisesti. Teräshormeissa tämä perustuu niiden hyväksynnän mukaiseen vaatimukseen. Liiallinen lämpöeristys voi
lisätä palovaaraa: piippu voi käydä liian kuumana. Palokauluksen käyttöä suositellaan myös tiilihormeissa, jolloin näiden hormien lämmöllä voidaan lämmittää yläpohjan tuuletustilaa. Näin pienennetään kattorakenteiden kondenssiriskiä ja vähennetään myös hieman lämmitystarvetta.

Vähentää myös pieneläinvauriota

Eristeen erittäin hienokuituinen rakenne ehkäisee pieneläinten tekemiä vaurioita. Eristeen siirtäminen pesänrakennukseen on kuitukoosta johtuen vähäistä ja palonestoaineiden eristeelle antama epämiellyttävä maku vähentää haitallisten eläinten vierailuja selluvillassa. Tämä vähentää eristeen ”reikiintymistä”.

Sidox-asennettu Termex-selluvilla muuttaa käsityksiä yläpohjan lisälämmöneristämisestä

Termex Sidox® on nykyaikainen Termex-Selluvillan puhallusmenetelmä, joka mahdollistaa saumattoman, liikkumattoman lopputuloksen. Sidox® yhdistää levyeristeiden ja puhalluseristeiden hyvät puolet: levyeristeiden mittapysyvyyden sekä puhallusasentamisen helppouden, saumattomuuden ja kustannustehokkuuden.

Sidox® pitää eristeen paikoillaan yläpohjassa. Tuuli ei siirrä eristettä ja painuma on minimaalinen. Edut syntyvät uudesta ja kehittyneestä asennustavasta, jolla kuidut sidotaan toisiinsa ja yläpohjan rakenteisiin. Asennuksen yhteydessä kuidut kiinnittyvät toisiinsa muodostaen yhtenäisen kevyen eristemassan.

Sidoxin® asennuksen jälkeen yläpohjaan ei jää levyeristeille tyypillisiä saumavuotoja. Se takaa pysyvän, saumattoman ja tiiviin lämmöneristyksen. Tiiveys, liikkumattomuus ja painumattomuus tuovat pysyvyyttä yläpohjan lämmöneristykseen. Hengittävyys takaa sen kosteusteknisen toiminnan.

Termex Sidox® on uuden aikakauden yläpohjan lämmöneriste

  • Puhallusasennuksen yhteydessä käytettävän lisäainesosan myötä kuidut kiinnittyvät toisiinsa muodostaen eristettävän profiilin myötäisen kevyen eristemassan
  • Sidox® -eriste ei tutkitusti painu (VTT-C-11413-15). Eriste tarttuu pintoihin ja pysyy paikoillaan, joten ilmarakoja ei synny.