Termex

Hyvän sisäilman puolesta!

Termex

Hengittävä ja turvallinen eriste

Hengittävä ja turvallinen eriste

Termex-Selluvilla – ainutlaatuista asumismukavuutta

Termex-Selluvilla on ekologisesti lajitellusta keräyspaperista kuiduttamalla valmistettu palo- ja kosteusturvallinen puhallusvilla moderniin rakentamiseen. Hengittävä Termex-Selluvilla mahdollistaa dynaamisen rakenteen tasaamalla sen kosteusvaihteluita ja näin edesauttaa ylläpitämään ihanteellista sisäilmaa kodissasi. Vedoton, tasainen huonelämpö sekä erinomainen sisäilma takaavat asumismukavuuden.

Oikein eristetty talo on lämmin talvella ja viileä kesäkuumalla

Suomessa valmistettu Termex-Selluvilla on tehokas ja korkealaatuinen lämmöneriste. Sen erinomaisuus perustuu lämmöneristyksen saumattomuuteen ja huokoisen puukuidun hengittävyyteen sekä pieneen ilmanläpäisevyyteen. Termex-Selluvillalla on korkea ominaislämpökapasiteetti, eli suuri vastus lämpötilan muutoksille. Tämä ominaisuus tasaa huonelämpötilan äkillisiä vaihteluja suhteessa ulkoilman lämpötilaan. Hyvä lämmöneriste pitää huonelämpötilan miellyttävänä niin kesähelteillä kuin paukkupakkasillakin.

Palo- ja kosteusturvallinen eriste

Tulipalotilanteessa Termex-Selluvilla säilyttää tilavuutensa sulamatta korkeissakaan lämpötiloissa ja palaa hitaasti kytemällä (1-2 mm/min.). Puurunkoinen Termex-Selluvillaseinä täyttää tiukat REI 30 ja REI 60 -luokat. Termex-Selluvillan Europaloluokka on B-S2,d0 (erittäin vähäinen vaikutus tulipaloon).

Selluvilla puupohjaisena lämmöneristeenä mahdollistaa kosteus- ja lämpöteknisesti oikein toimivan puurakenteen. Yksiaineisten puurakenteiden pitkän iän salaisuus on niiden kyvyssä hengittää ts. luovuttaa ja sitoa kosteutta – jopa haihduttaa rakenteeseen kulkeutuneet vesipisarat. Hengittävä lämmöneriste tasaa rakenteen kosteusvaihteluja ja vähentää näin puurungon kosteusrasitusta. Selluvillarakenteissa ei normaaliolosuhteissa tapahdu kosteuden tiivistymistä vedeksi.

Hengittävä rakenne läpäisee vesihöyryn ohella myös muita kaasuja kuten hiilidioksidia. Huoneilman kaasumaiset epäpuhtaudet poistuvat ilmanvaihdon ohella myös kosteutta tasaavien rakenteiden läpi.

Termex on hyvää rakentamisen laatua – tutkitusti

Termex-Selluvilla valmistetaan mahdollisimman kevyellä ympäristörasituksella hyödyntäen EKOenergiamerkittyä tuulivoimaa. Kotimainen Termex-Selluvilla on turvallinen ja tutkittu tuote. Sillä on CE-merkki sekä ympäristöseloste.